Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Deutsche Nachrichten: 1946 nr. 47

"Wochenschwatz", "Das Wort ist frei"

Von 16. Dezember 1946

Deutsche Nachrichten: 1946 nr. 47

 Ugens Passiar. Fra "Ordet er frit". 

Fra 16. december 1946


 
 
Wochenschwatz #1. Noch einmal: Danzigs Zerstörung af Erich Tronke, Lager 66-01, Skrydstrup II.  #11. Svar: #14.
Ein Stabsarzt über den Stabsarzt von D. W Losert, Oksbøl. #15.
Jeder Flüchtling darf an uns schreiben von #28
Über das Wesen der Deutschen im Auslande von Georg Hippler, Rødsletlejren. #36
Betrachung über das goldene Zeitalter, von Fr. Käthe Stanchewski,. #45
Die Lübecker Ausstellung "Neues Schaffen" von W. K. #53
Am See ... Frau Ingeborg Wulff, Oksbøl. #66
Die neude deutsche Flagge #77
 1 Wochenschwatz von Jochen Spatz
        Liebe Landsleute. Die Zeitungen meldeten neulich, an der dänischen Küste sei eine Flaschenpost angetrieben. Ein gewisser Herr Hitler sei nicht in der Berliner Reichkanzlei ums Leben gekommen, sondern mit einem Uboot untergegangen. Die Flasche habe zuvor Hamburger Holsten-Bier enthalten, und man habe sie leider zertrümmern müssen, um des Schreibens habhaft zu werden. 
Ugens passiar af Jochen Spatz
      Kære landsmænd! Aviserne meldte fornylig om, at der var drevet en flaskepost ind til den danske kyst. En vis hr Hitler var ikke kommet af dage i Rigskanseliet i Berlin, men gået ned med en undervandsbåd. Flasken indeholdt oprindelig Hamburger-Holsten øl, og man måtte desværre slå den i stykker for at få skrivelsen ud i hel stand. 
        Ich wurde gefragt, was ich zu dieser Meldung meinte. Tja. Was soll man meinen. Ein Mensch in Seenot ist natürlich berechtigt, Flaschenposten zu schicken, in denen er seiner Mitwelt wichtige Tatsachen mitteilt, die vielleicht zu seiner Rettung führen könnten. Auch gegen letzte Grüsse auf diesem Wege ist durchaus nichts einzuwenden. Doch jeder vernünftige Mensch wird mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, der volle Leichtmatros oder auch der leichte Vollmatrose, der die Flaschenpost mit obiger Nachricht abliess, habe wenig Achtung vor fremder Leute Eigentum bewiesen. Und wenig Gemeinsinn oberdrein. Schade um so eine schöne Flasche mit Patentverschluss und echtem Gummiring in einer Zeit, in der Deutschland so unter Glasmangel leidet.         Jeg blev spurgt om, hvad jeg mente om denne melding. Tja. Hvad skal man mene? Et menneske i havsnød er naturligvis berettiget til at sende flaskepost, hvori han meddeler sin omverden vigtige kendsgerninger, som måske ville kunne føre til hans redning. Der er heller intet overhovedet at indvende mod denne sidste hilsen i den retning. Dog vil ethvert fornuftigt menneske være enig med mig, når jeg siger, at den fulde letmatros (eller den lette fuldmatros), der har afleveret denne flaskepost med den ovenstående meddelelse, har bevist som ringe agtelse for fremmede folks ejendom. Og dertil kun lidt sans for fællesskabet. Det er en skam med sådan en smuk flaske med patentprop og en ægte gummiring her i en tid, hvor Tyskland i den grad lider under mangel på glas. 
 3        Wenn man heute in deutschen Städten umherstreift und sieht, wie die Ausgebombten und Flüchtlinge alle möglichen und unmöglichen zerbeulten und verrosteten Blechdosen als Trinkgefässe anwenden, dann bedauert man solche Verschwendung. Oder wenn man in eine Gastwirtschaft geht, um sich ein "Bier" zu leisten. Da kann es einem geschehen, dass der Zapfer mit irgendeinem schmierigen und zerkratzten Blechtopf ankommt, für dessen Benutzung er obendrein zehn Mark Pfand fordert. Und in solcher Lage wird eine ganze Bierflasche verschwendet, nur um uns mitzuteilen, wie der Verderber Deutschlands etwa zur Hölle gereist sein könnte. Als ob er nicht schon zu seinen Lebzeiten genügend Scherben angerichtet hätte!          Når man i vore dage strejfer om i de tyske byer og ser, hvordan de udbombede og flygtnngene bruger alle mulige og umulige sammenkrøllede og rustne blikdåser som drikkekrus, så beklager man en sådan ødselhed. Eller når man kommer ind i en kro for at få sig en øl, så kan det ske, at øltapperen kommer med et eller andet beskidt og overkradset blikkrus og oven i købet forlanger ti mark i pant for at benytte det. Og i en sådan situation bliver en helt ølflaske ødet bort, kun for at meddele os, hvordan Tysklands ødelægger kunne tænkes at være rejst til helvede. Som om han ikke allerede, mens han levede, har lavet skår nok. 
 4       "Ja, aber", sagte mir ein Bekannter in einem Flüchtlingslager, "Wenn er nun garnicht tot ist? Wenn er entschlüpft sein sollte und irgendwo in Patagonien, auf den Südseeinseln, am Nordpol oder bei dem gegenwärtig Herrn General Mac Artur unterstellten japonesischen "Sohn des Himmels" ein Unterschlüpfchen gefunden haben sollte? Und wenn diese Flaschenpost das in Geheimschrift seinen Getreuen mitteilen und sie auf seine Wiederkunft vorbereiten sollte?"          "Jamen, hvad nu hvis", siger én af mine bekendte i en flygtningelejr, "hvad nu hvis han slet ikke er død? Hvad nu hvis han er undslupppet og har fundet et skjulested et eller andet sted i Patagonien, på sydhavsøerne, på nordpolen eller hos den japanske "søn af himlen", der for øjeblikket er underlagt general Mac Arthur? Og hvad nu, hvis denne flaskepost skal meddele hans trofaste væbnere dette i kodesprog og forberede dem på, at han kommer tilbage?"
 5        "Herzlich gern", gab ich zur Antwort. "Wenn ihn danach gelüstet, nur immer her. Seine sogenannten Getreuen würden wahrscheinlich die Ersten sein, die ihm den Garaus machten, so wie er viele von ihnen umgebracht hat. Und das gesamte deutsche Volk, ja, die ganze Welt, würde sicherlich darauf brennen, ihm einmal hübsch der Reihe nach zu zeigen, was er nun eigentlich gekonnt hat. Denn er dürfte doch in der Ruschemusche den Überblick ein wenig verloren haben. Aber nur keine Sorge. Er ist so mausetot wie sein verruchtes System."        "Hjertelig gerne", svarede jeg. "Hvis han virkelig har lyst til det, så kom bare frem. Hans såkaldte trofaste væbnere ville sandsynligvis være det første til at gøre det af med ham, sådan som han har slået mange af dem ihjel. Og hele det tyske folk, ja hele verden, ville sikkert brænde efter at stå i kø for at vise ham, hvad han egentlig har kunnet gøre. For han har nok i undergangens forvirring mistet overblikket en smule. Men vi behøver ikke være bange. Han er så stendød som hans forrykte system". 
 6        Hitler als Geist in der Bierflasche. Der Gedanke belustige mich. Mir sind zwar einige Flaschengeister bekannt, zum Beispiel jener ans "Tausendundeine Nacht", der dem Diebe von Bagdad gedient hat. Und dann auch der andere, der "Frontgeist", den der Magdeburger Hauptmann Seldte, der Seelenverkäufer vom "Stahlhelm", auf Schnapsflaschen zog, um seinen Leuten die Sklaverei unter Hitler und Röhm schmackhaft zu machen. Doch immerhin: die Wiedergeburt der Kyffhäusersage in dieser feuchten Form hat etwas unsagbar Komisches und Befreiendes an sich.          Hitler som ånd i en ølflaske. Tanken morer mig. Jeg kender godt nok nogle flaskeånder, f. eks. den fra "Tusind og én nat", der tjente tyven fra Bagdad. Og også den anden, "Frontånden", som Magdeburger kaptajnen Seldte, ham sjælekøbmanden fra "Stålhjelm", trak op af snapsflasken for at give slaveriet under Hitler og Röhm mere smag for sine folk. Dog alligevel: Genfødslen af Kyffshäuserlegenden (?) i denne fugtige form har noget usigeligt komisk og befriende over sig. 
 7        Da war die Sage vom alten Barbarosse doch etwas romantischer. Er hatte ja wenigstens noch wie der König Artus, wie Karl der Grosse, Heinrich der Erste und andere gekrönte Leute, einen ganzen Berg als Gespensterwohnung, wenn er auch seinen Nachfahren, Friederich der Zweiten, erst aus dem Kyffhäuser verdrängen musste, bevor er Gelegenheit fand, seinen roten Wallebart durch den steinernen Tisch wachsen zu lassen. Aber nun? Der Grösste, Tapferste, Edelste, Gewaltigste, Göttlichste aller Deutschen, der mickrige Stutzbärtchenträger aus Braunau am Inn, soll als Geist in der Bierflasche auf seine Wiederkunft warten! Hand aufs Herz. Das ist einzig! Das eröffnet patriotische Zukunftsaussichten, von denen wir uns nichts trämnen liessen. (Etwa: Trinkt Holstenbier aus der Flasche. Jeder sein eigener Hitler!)        Så var dog legenden om den gamle Barbarosse noget mere romantisk. Han havde dog i det mindste som kong Arthur, Karl den Store, Henrik den Først og andre kronede hoveder, et helt bjerg som åndebolig, selv om han også først måtte fortrænge som efterfølger, Frederik den Anden, fra kyffhuset (?), før han fik lejlighed til at lade sit røde bølgende skæg vokse gennem stenbordet. Men nu? Den største, tapreste, ædleste, gevaldigste, guddommeligste af alle tyskere, den ynkelige overskægsbærer fra Braunau ved Inn skal vente på sin genkomst som ånd i en ølflaske! Hånden på hjertet. Det er enestående! Det åbner for patriotiske fremtidsudsigter, om hvilke vi end ikke kunne drømme. (F. eks.: drik Holstenøl af flasken. Enhver sin egen Hitler). 
 8       Ach nein. Auch auf diesem Gebiete hat er alles vorweggenommen. Aus den Bierdunst der Münchener Bürgerbräus tauchte dieser Blutsäufer auf. Seine erste Amtshandlung als selbstbestallter Reichskanzler damals, beim Münchener Putsch war, einen Masskrug zu leeren. Es war das letzte Bier, was er trank. Hernach hat er nur noch in Wasser und Blut geschwelgt.          Ak nej, også på det område har han i forvejen taget det hele bort. Ud af øldunsterne fra Münchener Bürgerbräus dukkede denne blodsuger op. Hans første embedshandling som selvbestaltet rigskansler dengang ved München-kuppet var at tømme et krus øl. Det var den sidste øl, han drak. Herefter har han kun svælget i vand og blod. 
 9      Ich glaube, man wird ihn künftig nicht einmal mehr als Geist in der Flasche dulden. Die Gefahr ist um so kleiner, als auch für die Streitlüsternen unter unseren Landsleuten auf absehbarer Zeit das Bier ganz ungefährlich sein dürfte. Es wird auf Molken gebraut und hat zwei Prozent Alkohol. Da sind Hopfen und Malz verloren.          Jeg tror, at man fremover ikke engang vil have med ham at gøre som ånd i en flaske. Faren er så meget mindre, som øllet i overskuelig fremtid turde være ganske ufarligt selv for de stridslystne af vore landsmænd. Det brygges på valle og har to procent alkohol. Her er humle og malt gået tabt. 
 10     Und bis es wieder Starkbier in Deutschland gibt, werden die durstigen Seelen sich soweit gefestigt haben, dass sie auf keine Kyffhäusersagen und keine Bierflaschenpost mehr hereinfallen werden. Sie werden inzwischen begreifen lernen, dass es ganz gleichgültig ist, ob ein gewisser Herr Hitler seinerzeit auf einem Benzinfass oder auf einem Uboot zum Teufel geritten ist. Und das es nur noch darauf ankommen kann, unser Geschick in die eigenen Hände zu nehmen. 
Die nationale Spukberichte
sind schal bis auf den Bodensatz.
Das Volk wacht auf und macht Geschichte.
In diesem Sinne Jochen Spatz. 
       Og indtil der igen kan fås stærkøl i Tyskland, vil de tørstige sjæle i så høj grad have fæstnet sig, at de ikke mere kommer i tanker om nogen kyffhäuserlegener og ølflaskepost. De vil i mellemtiden lære at begribe, at det er ganske ligegyldigt, om en vis hr Hitler til hans bestemte tid er redet til djævelen på en benzintønde eller på en u-båd. Og at det fremover kun kan komme an på at vi tager vor skæbne i vor egen hånd. 
De nationale spøgelseshistorier
er fade helt ned til bundfaldet.
Folket vågner op og skaber historie.
Se, det var mening, Jochen Spatz. 
 11 Noch einmal: Danzigs Zerstörung. 
      Lieber Herr Spatz, gestatten Sie, dass ich mich vorstellen, bin auch Zeitungsmann. Ich ehre und schätze die "Deutschen Nachrichten" und lese dieselben mit Interesse. 
      Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass der Inhalt des Artikels "Danzigs Neuaufbau" in Nr. 44 nicht richtig ist. In dem Artikel heisst es wörtlich "die zentralen Teile der Stadt Danzig mit den jahrhundertealten Baudenkmälern sind zu 90 Prozent zerstört. Keine Fliegebomben, keine Artilleriebeschissung hat dies zuwege gebracht. Die Gebäude sind von den Deutschen systematisch Haus für Haus gesprengt worden, als es notwendig geworden war, die Stadt aufzugeben."
 12       Dieses alles trifft nicht zu. Ich bin Danziger und bis zum letzten Augenblick in der Stadt selbst gewesen und habe eiverse Fliegerangriffe, sowie die ganze feindliche Artilleriebeschiessung miterlebt. Bei dieser Gelegebheit wurde ich selbst durch Granatsplitter verwundet. 
      Es ist Tatsache, dass die Brücken über die Mottlau, die quer durch Danzig fliesst. sowie die Weichelbrücke von den Deutschen selbst gesprengt wurde. Dieses war wohl vom militärischen  Standpunkt aus gesehen notwendig. Aber von einer systematischen Selbstzerstörung kann keine Rede sein, und das ist auch nicht wahr. 
 13      Wenn ein Herr Anton Lindberger Ihnen so etwas schreibt, so ist dieser betreffende Herr stark in Irrtum und auch nicht zu der Zeit in Danzig gewesen. Die Zahl der Spreng- und Brandbomben sind in Danzig zo zahlreich gefallen, dass von der ganzen Stadt nichts übrig geblieben ist. 
       Ich bitte Sie, mich richtig zu verstehen und ich vertrete nur die Wahrheit. Sie werden vielleicht jetzt denken, es schreibt ein Nazi an Sie, dieses ist nicht der Fall. Bin von Befur Nuchdrucker. Bin stets ein Gegner der Nazi gewesen und habe durch den Nationalsozialismus genügend Schaden erlitten. Aber Wahrheit muss Wahrheit bleiben. 
ADE,
Lager 66-01, Skrydstrup II. 
 14     Wir verweisen auf unsere Antwort in voriger Nummer und schliessen diese Debatte, da sie keine neuen Gesichtpunkt mehr ergibt.
Die Schriftleitung. 
 15  Ein Stabsarzt über den Stabsarzt.
Betr.: "Über das Soldatentum" von Franz Specht. 
Sehr geehrter Herr Specht!
En stabslæge om stabslægen.
Angående: "Om at være soldat" af Franz Specht. (46-43#60
Meget ærede hr. Specht!
 16       Ich hoffe, dass diese Zeilen ungekürzt abgedruckt werden. Es widerstrebt mir, auf die bis zur Besinnungslosigkeit heute mit so grossem Mut wiederholten Redensarten über unseren Militarismus, mangelnde Courage etc. einzugehen. Heute sind die entgleisten Gefreiten, beinahe = Unteroffiziere und dto. Offiziere lauter Helden dürften allerdings kaum in hiesigen Lagern herumwimmeln, wenn sie selber die Sachen ausgeführt hätten, die sie heute nachträglich für notwendig erkannt haben.         Jeg håber, disse linier aftrykkes uforkortede. Det er kun modstræbende, at jeg går ind på de talemåder om vor millitarisme, om vort manglende mod osv, der i dag gentages med så stort mod indtil bevidstløshed. I dag er de afmønstrede menige næsten lig med underofficerer og ditto. Officererne, som er lutter helte, burde i hvert fald næppe vrimle om i de nuværende lejre, hvis de selv har udført det, som de i dag efterfølgende har erkendt var nødvendigt. 
 17  Wenn aber jemand von Dingen spricht, von denen er nichts versteht, oder gar bewusst Unsinn redet, dann muss man das mal richtigstellen. Wir leben in einer Zeit billiger Verallgemeinerungen, und so schreiben Sie über den Stabsarzt.  Når nogen taler om ting, han ingen forstand har på eller ganske bevidst siger noget vrøvl, så må man af og til korrigere det. Vi lever i en tid med billige generaliseringer, og sådan skriver De om stabslægen. 
 18       Nun, zu diesem Punkt habe ich wirklich was zu sagen. Ich war nämlich selber Stabsarzt, obwohl 1938 Gestapohäftling und seitdem mit einem schwarzen Kreuz gekennzeichnet. Wenn der Reservestabsarzt nicht zufällig am Heimatort tätig war, so musst er in den Krieg noch Geld mitnehmen.          Nuvel, på dette område har jeg virkelig noget at fortælle. Jeg var nemlig selv stabslæge, selv om jeg var gestapofange i 1938 og siden er blevet forsynet med et sort kryds. Når reservestabslægen ikke tilfældigvis var i sving i sin hjemby, så må han tage de penge, krigen kan kaste af sig, med. 
 19  Ich bin seit 1939 aus meiner Existenz herausgerissen und ruiniert und wurde Stabsarzt, weil ich im ersten Weltkrieg 2 Jahre an der Front war (als Infanterist) und im Verlaufe von 6 Jahren zwangsweiser ärztlicher Tätigkeit einfach von Beförderungen nicht ausgeschlossen werden konnte, da man mich als Leiter einer Fachstation brauchte.  Jeg har siden 1939 været revet ud af min eksistens og ruineret og blev stabslæge, fordi jeg i første verdenskrig var to år ved fronten (som infanterist) og i løbet af seks år ikke kunne undslå mig tvangsmæssig lægelig beskæftigelse simpelthen af avancementsgrunde, da man havde brug for mig som leder af en lægekonsultation. 
 20  Übrigens habe ich anschliessend noch die zweifelhafte Ehre, zwangsweise Flüchtlingsarzt in Dänemark sein zu müssen zur Behandlung ehemaliger "Heilrufer", während meine Familie in Deutschland verreckt. Vergessen Sie doch bitte nicht, was aus Millionen von Verwundeten geworden wäre, ohne den Stabsarzt, der aus seinem Zivilberuf als Retter in der Not kommen musste, weil der aktive Sanitätsoffizier eben kein Arzt war!  Forøvrigt har jeg i tilknytning dertil stadig den tvivlsomme ære, at være tvunget til at være flygtningelæge i Danmark for at behandle de tidligere "heilråbere", mens min familie kreperer i Tyskland. Glem dog venligst ikke, hvad der var blevet af millioner af sårede uden stabslægen, der måtte komme fra sin civile gerning som redningsmand i nøden, fordi den aktive sanitetsofficer netop ikke var læge!
 21  Fragen Sie diese Millionen, und Sie werden neben berechtigten Klagen bestimmt immer wieder hören, mit welcher unendlichen Mühe ihnen ein Stabsarzt ihre zerschossenen Knochen zusammengeflickt und sie dem Leben zurückgegeben hat. Wissen Sie, dass ich mit Anzeige von Landsern bedroht wurde, die ich nach ihrer Heilung gegen ihren Willen nicht k. v. schreiben wollte?  Spørg disse millioner, og De vil foruden berettigede klager bestemt høre igen og igen, med hvilken uendelig omhu en stabslæge har sammenflikket deres sønderskudte knogler og givet dem livet tilbage. Véd De, at jeg, når jeg skulle anmelde infanterister, blev truet, når jeg efter, at de var helbredt imod deres vilje ikke ville skrive "ubrugelig til fremtidig tjeneste"? (n21)
 22  Wissen Sie, dass sich z. B. in Posen die gesamten Militärärzte geschlossen gegen die Einstellung des völlig unbrauchbaren Ersatzes gewehrt haben, der ihnen 1943 und 1944 vorgestellt wurde? Was wissen Sie von der Arbeit des deutschen Frontarztes, der nebenher die feindliche Zivilbevölkerung versorgte und sie gegen seine Befehle mit Heeresmedikamenten versah? Véd De, at f. eks. samtlige militærlæger i Posen samlet vægrede sig imod indstillingen af en fuldstændig ubrugbar erstatning, som blev forestillet for dem i 1943 og 1944? Hvad véd De om den tyske frontlæges arbejde, som ved siden af forsørgede den fjendtlige civilbefolkning og imod hans befalinger forsynede dem med hærens lægemidler? 
 23  Wenn wir uns so idiotisch an die verbrecherischen K. v.- Verordnungen eines Herr Hitler gehalten hätten, dann würden die Totenstatistiken wohl ganz anders aussehen. Das alles sage ich nicht, um den mir verhassten Militarismus in Schutz zu nehmen, sondern um meinen Stand gegen Dreckanwürfe von unberufener Seite zu verteidigen.  Hvis vi havde forholdt os så idiotisk overfor de forbryderiske K. v. forordninger fra hr Hitler, så ville dødsstatistikkerene vel se helt anderledes ud. Alt dette siger jeg ikke, for at tage den af mig forhadte militarisme i forsvar, men for at forsvare min stand overfor møgkast fra uberettiget side. 
 24       Unter uns Stabsärzten war der Prozensatz der Einsichtigen wohl höher als in allen andern Wehrmachtsgruppen. Trotzdem mussten wir gegen unsern Willen eine Tätigkeit ausüben, die immerhin in diese Wahnsinn der Vernichtung einiges gut gemacht hat. Auf Grund meiner persönlichen Frontschweinerfahrungen sah ich meine Aufgabe darin, den Landsern den Glauben an den deutschen Arzt wiederzugeben, dessen Ruf durch die bekannten dummen Redensarten über Aspirin und Abführmittel systematisch untergraben worden war.          Blandt os stabslæger var procentsatsen af dem, der havde indsigt, vel større end i alle andre værnemagtsgrupper. Trods det måtte vi imod vores vilje udøve en gerning, som i det mindste i dette vanvid af tilintetgørelse har gjort noget godt. På grund af mine personlige erfaringer som infanterist så jeg min opgave deri at gengive infanteristen sin tro på den tyske læge, hvis kald gennem de bekendte dumme talemåder om aspirin og afføringsmidler systematisk var blevet undergravet. 
 25  Es war der Fehler der Nazis, dass sie ohne Ansehen des Könnens "grüne" Knaben mit zackigem Auftreten bevorzugten. Die wertvolle Arbeit leistete aber der alte, in seiner Rolle als Stabsarzt und Offizier belächelte Praktiker, unbeirrt durch blödsinnige Anordnungen und unbefugte Einmischungen. Allerdings ermöglichte uns die medizinische Ahnungslosigkeit unserer Vorgesetzten, zu unserm Teil Vieles zum Guten zu wenden, was ein sturer Kommiskopf bestimmt versiebt hätte.  Det var en fejl ved nazisterne, at de uden hensyn til kunnen foretrak "grønne" drenge med smart optræden. Men det værdifulde arbejde ydede den gamle praktiker, der i sin rolle som stabslæge og officer blev begrint, og han ydede den uberørt af tåbelige anordninger og ubeføjede indblandinger. I hvert fald gjorde det forhold, at vore overordnede ikke anede noget om medicin, det muligt for os for vores part at ganske meget til det gode, hvad et stivsindet kommis-hoved bestemt ville have svedt ud. 
 26        Mir ist jede Form des Soldatentums zuwider, auch das des Gegenseite, welches Sie anscheinend ausnahmslos bejahen. Soweit ich weiss, gab es auch Kriege, an denen wir ausnahmsweise nicht beteiligt waren, und auch dort hat man den Gegner nicht mit Schokolade begossen.          Jeg er imod enhver form for soldatervæsen, også på modstanderside, noget, som De tilsyneladende godtager uden undtagelse. Så vidt jeg véd, har der også været krige, som vi undtagelsesvist ikke har deltaget i, og heller ikke dèr har man overøst modstanderen med chokolade. 
 27.  Die Tatsache, dass ein Verbrechersystem einen Krieg vom Zaun brach und so grauenhaft entarten liess, darf nicht dazu führen, alle anständigen Menschen zu diffamieren, die gegen ihren Willen in eine Uniform gepresst wurden. Lumpen waren in jeder Rangstufe einschl. des Landsers anzutreffen. Sie sind ebensowenig an eine Rasse, Farbe, Religions- oder Parteizugehörigkeit gebunden. 
D. W Losert,
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren,
Flüchtlingslazarett A, Oksböl. 
Den kendsgerning, at et forbrydersystem lod krigen slippe løs og lod den udarte så grusomt, må ikke føre til, at vi ser ned på alle de anstændige mennesker, som imod deres vilje blev presset ind i en uniform. Lumpne mennesker kunne man møde i alle rangklasser, også blandt infanterister. De er lige så lidt bundet til dem, der tilhører en race, en farve, en religion eller et parti.
Dr. W. Losert. 
Flygtningelazaret A, Oksbøl. 
 28  Jeder Flüchtling darf an uns schreiben Enhver flygtning har lov til at skrive til os
 29      Werter Herr Reinowsky.
       Bitte Hören Sie mich an. Sie werden aus meinem Schreiben erfahren, dass ich nicht erst jetzt ein demokratischer Mitarbejter werden will, das bin ich schon seit 1924. Ich kenne Demokratie, ich habe sie theoretisch und praktisch kennengelernt, ich wusste aber auch, dass dies der richtige Weg ist und er war es auch und wird es auch weiter bleiben. 
Kære hr Reinowsky!
      Vil De ikke godt høre på mig. De vil af mit læserbrev erfare, at jeg ikke først nu vil være en demokratisk medarbejder, det har jeg været siden 1924. Jeg kender demokratiet, har lært det at kende i teori og praksis, men jeg vidste også, at dette er den rigtige vej, det var det og det vil det også være fremover. 
 30  Jetzt erst recht. Werter Herr Reinowsky. Sie wissen ja, was wir als Sozialdemokraten in den 12 Jahren der Hitlerpolitik schwer gelitten haben. Ich habe auch die Ehre gehabt, das KZ-Lager Stutthof auf 16 Monate zu besuchen. Hier musste ich auch unter schwerer Misshandlung leiden. Man brachte mich im April 1933 nach dem kleinen Ort Rosenberg Westpr., nach 2 Wochen brachten sie mich nach Stutthof, wo ich meine Strafe verbüsste, von April 1933 bis August 1934. Nun genug davon, dies war nur eine kleine Schilderung meines Leidens. Werter Herr Reinowsky. Jetzt komme ich zu dem Artikel.  Først nu ret. Kære hr Reinowsky. De véd jo, hvor tungt vi som socialdemokrater har haft det i de 12 år med Hitlerpolitik. Jeg har også haft den ære at besøge koncentrationslejren Stutthof i 16 måneder. Her måtte jeg også lide under svære mishandlinger. I april 1933 bragte man mig til den lille by Rosenberg Vestprøjsen, to måneder senere bragte de mig til Stutthof, hvor jeg afsonede min straf, fra april 1933 til august 1934. Nok om det, dette var kun en lille skildring af, hvad jeg har lidt. Kære hr Reinowsky. Nu kommer jeg til sagen. 
 31         Das Wort ist frei. Nun will ich Ihnen davon einiges berichten. Hier im Lager ist -- Das Wort ist frei -- mit Gefängnisstrafe verboten, denn wie ich feststellen muss, sind hier schon viele Briefe von der Lagerleitung abgefangen worden, der Briefschreiber wurde dann bestraft. Ich selbst hätte schon so manchmal der Redaktion berichtet, wie das hier so in diesem Nazi-Lager zugeht, aber leider, ich konnte keinen Brief abschicken.          Ordet er frit. Nu vil jeg berette noget for Dem. Her i lejren er det -- ordet er jo frit -- forbudt under fængselsstraf, for som jeg må konstatere, er der her allerede opfanget mange breve af lejrledelsen, og brevskriveren blev så straffet. Jeg selv ville allerede mange gange have berettet for redaktionen, hvordan det går til i denne nazistlejr, men desværre, jeg kunne ikke sende noget brev af sted. 
 32  Darum bitte ich Sie, Herr Reinowsky, helfen Sie mir, geben Sie mir Recht. Wie kann ich Sie, Herr Reinowsky und die Redaktion auf diesem Wege erreichen. Ich will viel mithelfen, soweit es mir möglich ist, denn ich weiss sehr viel und kann hier auch viel beobachten. Daher möchte ich höflichst gerne mit Ihnen in engster Verbindung stehen.  Derfor beder jeg Dem, hr Reinowsky, De må hjælpe mig, De må give mig ret. Hvordan kan jeg nå Dem, hr Reinowsky, og redaktionen på denne måde. Jeg vil hjælpe til med meget, såvidt det er mig muligt, for jeg véd meget og kan også her iagttage meget. Derfor ville jeg høfligst gerne stå i tæt forbindelse med Dem. 
 33  Dann werter Herr Reinowsky habe ich noch eine Bitte an Sie. Senden Sie mir doch wenn es möglich ist, Extrazeitschriften. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, alles andere später brieflich.
       Meine Adresse lautet: XY, Flüchtlingslager Frederikshavn, Fliegerhorst Røntved. (Reaktion: 47-04#23
Så, kære hr Reinowsky, har jeg endnu en bøn til Dem. De bedes sende mig flere eksemplarer af avissen, hvis det er muligt. Jeg vil være Dem meget taknemlig, alt det andet senere pr brev.
     Min adresse er: XY, flygtningelejren, Frederikshavn, Røntved flyveplads. 
 34         Vorstehenden Brief veröffentlichen wir ausnahmsweise ohne Namensnennung, weil wie vermeiden wollen, dass der uns bekannte Verfasser in unliebsame Auseinandersetzungen gerät. Wir sind über den Inhalt des Schreibens ganz ausserordentlich erstaunt, denn es dürfte sich doch inzwischen herumgesprochen haben, dass der Schriftverkehr zwischen den Flüchtlingen und ihrer Zeitung, den "Deutschen Nachrichten", ganz unbehindert vor sich zu gehen hat.        Ovenstående brev offentliggør vi undtagelsesvist uden navns nævnelse, fordi vi vil undgå, at forfatteren, som er os bekendt, kommer ind i ubehagelige modsætninger. Vi er ganske overordentlig forbavsede over indholdet af læserbrevet, for det skulle jo dog efterhånden være sivet ud, at brevvekslingen mellem flygtningene og deres avis, "Deutsche Nachrichten", skal kunne foregå uhindret. 
 35  Jeder Flüchtling -- gleichgültig, wes Geistes Kind er ist und was er auf dem Herzen hat -- berechtigt an uns zu schreiben, ohne dass ihm irgendwelche Weiterungen oder Nachteile daraus erwachsen dürfen. "Das Wort ist frei". Jeder darf an uns schreiben. Und wer kein Porto hat, darf seine Briefe unfrankiert an uns senden. Wir lösen sie gerne ein. J. Sp. (n35 Enhver flygtning -- ligegyldigt af hvad ånd han er og hvad han har på hjerte -- er berettiget til at skrive til os uden at nogensomhelst vanskeligheder eller ulemper kommer ud af det. "Ordet er frit". Enhver har lov til at skrive til os. Og har man ingen porto, så må brevet sendes ufrankeret. Vi indløser det gerne. J. Sp. 
 36  Über das Wesen der Deutschen im Auslande
      Ich bitte Sie höflichst nachstehende Zurechtstellung in Ihrem Blatt abzudrucken. 
Om tyskernes væsen i udlandet
      Jeg beder Dem høfligst at aftrykke efterfølgende korrektion i Deres blad.
 37      Herrn J. H. Bruuns, Ryvej.
        Ihren Artikel in der Nr. 40 vom 28.10. dieser Zeitung habe ich mit grosser Aufmerksamkeit gelesen. 
      Til hr J. H. Bruns, Ryvej!
     Deres artikel i nr 40 fra 28-10 i denne avis har jeg læst med stor opmærksomhed. (46-40#50). 
 38       Deutschland war in der Welt, also bei den anderen Völkern unbeliebt, es wurde teilweise abgrundtief gehasst. Welches war die eigentliche Ursache dafür? Als Danziger, der einen grossen Teil seines Lebens unter anderen Völkern gelebt hat, habe ich oft über diese Frage nachgedacht und auch darüber mit Angehörigen der anderen Völker gesprochen.          Tyskland var uelsket i verden, altså hos de andre folk, det blev delvist hadet afgrundsdybt. Hvad var den egentlige årsag til det? Som danziger, der har levet en stor del af sit liv blandt andre folk, har jeg ofte spekuleret over dette spørgsmål og også talt om det med mennesker fra andre folk. 
 39  Den Beweis für die Ursache solchen Hasses haben Sie, verehrter Herr, in Ihrem Artikel selbst dokumentiert. Wenn Sie im Auslande gewesen und dort gelebt hätten, so wäre Ihnen sicher der Unterschied in der dortigen Auffassung, Äusserung, dem Gebaren, den Sitten und Gebräuchen, gegenüber dem gewohnten Deutschen aufgefallen.  Beviset for årsagen til et sådant had har De, ærede hr, selv dokumenteret i Deres artikel. Hvis De havde været i udlandet og levet dèr, så ville De sikkert være blevet opmærksom på forskellen mellem opfattelsen, ytringsmåden, gestikulationen, skik og brug, hos dette folk og hos den almindelig tysker. 
 40  Ich habe mich zunächst stets zurückhaltend und ruhig beobachtend verhalten, habe mich mit geeigneten Angehörigen des jeweiligen Gastvolkes unterhalten und dabei viel Aufklärungen und Hinweise erhalten können. So gerüstet bin ich dann hervorgetreten und ich fand jetzt meine Gastpartner oft erstaunt, dass ich ein Deutscher sei. Zu meinem Leid hatte ich oft die Gelegenheit, deutschen Menschen, welche als Werks- und Geschäftsvertreter, auch Direktoren grosser Häuser, ins Ausland kamen, begegnen.  Jeg har i første omgang altid forholdt mig tilbageholdende og rolig betragtende, har underholdt mig med passende medlemmer af det pågældende værtsfolk og har derved kunne erholde mange oplysninger og henvisninger. Således rustet har jeg da trådt frem og jeg fandt nu ofte min partner fra værtslandet forbavset over, at jeg var tysker. Til min sorg havde jeg ofte lejlighed til at møde tyskere, der kom til udlandet som håndværkere eller forretningsrejsende, også som direktører for store huse. 
 41  Oft wäre ich dann gerne vor Scham wegen deren Betragen in die Erde versunken. Ich bin "Ich" und Ihr seid "Nichts". Überlaut, alles kritisierend, in höchster Form überheblich, dadurch beleidigend -- dieses war das Auftreten dieser Menschen:  Als Folge erntete der Betreffende Ablehnung und Hass. Was diese Leute im Ausland gesät haben, auch wie sich viele Deutsche im Reich den Ausländern gegenüber benahmen, all das schuf bei den Völkern ihre Einstellung zu Deutschland.  Ofte kunne jeg næsten være sunket i jorden af skam på grund af deres opførsel. Jeg er "mig" og I er "intet". I skinger tone, voldsomt kritiserende, i højeste grad selvhøjtidelig, dertil fornærmende -- dette var disse menneskers optræden. Følgelig høste de pågældende afvisning og had. Hvad disse mennesker har sået i udlandet, også den måde, mange tyskere i Tyskland opførte sig på overfor udlændinge, alt dette skabte hos folkene deres indstilling til Tyskland. 
 42       Sie werfen nun Balten, Letten, Esten u. s. w., zu Hitlers Getreuen. Warum schrieben Sie nicht weiter? Vielleicht so: Polen, Balten, Letten, Esten, Finnen, Schweden, Norweger, Dänen, Briten, Iren u. s. w. Aber auch wie Sie es brachten, genügt es bereits, um zu sagen: "Treffender konnten Sie Ihre völlige Unkenntnis über fremde Völker nicht dokumentieren."        De bebrejder nu baltere, letter, estere, osv, for, at de hørte til Hitlers hird. Hvorfor skyder De ikke skylden videre? Måske på følgende måde: Polakker, baltere, letter, estere, finner, svenskere, nordmænd, danskere, briter, irere, osv. Men allerede med dem, De skyder skylden på, er det nok til at sige: "Mere træffende kunne De ikke dokumentere Deres fuldstændige ukendskab til fremmede folk!"
 43         Jeder Nichtdeutsche, der die Letten und Esten kennt, wird bei dem Lesen des Absatzes 3 Ihres Artikels in schallendes Gelächter ausbrechen.  Ein Angehöriger der von Ihnen benannten Völker wird aber einen neuen starken Hass gegen alles Deutschen in sich aufsteigen fühlen.         Enhver ikke-tysker, der kender letterne og esterne, vil bryde ud i høj latter, når han læser deres artikels afsnit 3 (46-40#55). Men én, der tilhører de folk, der nævnes af Dem, vil føle et nyt stærkt had imod alle tyskere stige op i sig. 
 44        In der Hoffnung, alle diejenigen, die Ihren Artikel ebenfalls gelesen haben vor einer abwegig falschen Einstellung zu bewahren, zeichne ich mit Hochachtung
Georg Hippler, Rødsletlejren. 
        I det håb, at alle de, der har læst deres artikel på samme måde vil blive bevaret fra en afvigende falsk indstilling, undertegner jeg mig med højagtelse
Georg Hippler, Rødsletlejren. 
 45       Betrachtung über "das goldene Zeitalter"
An die Redaktion der Deutschen Nachrichten. 
 46        Adam und Eva von Hans Reimann und das Urteil des "Christlichen Blattes" der "Deutschen Nachrichten" habe ich gelesen. Die Auffassung über Adam und Eva im Paradies von Hans Reimann ist tatsächlich nur ein frivoler Witz, passend für Bordells und dazugehörige Witzblätter. 
 47  Weshalb also gerade diese Geschichte in die "Deutsche Nachrichten" setzen? Sollte das Urteil anderer Leute herausgefordert werden? Wollte man die Auffassung anderer Menschen über Adam und Eva kennen lernen? 
 48       --Wenn ich mich etwas an unsere heilige Schrift anlehne, ist meine Auffassung die: Als Gott Adam und Eva schuf, wurden es seine besten, in höchster Vollendung dastehenden Geschöpfe. Es wurden seine Ebenbilder mit gleichem seelischem Leben und gleicher Intelligenz. Sir hörten im Paradies Klänge voll wunderbarer Reinheit, die ihre Seele erschauern liessen. 
 49  Kraft ihres starken Empfindens wurden sie gleich des späteren Gottessohnes durch die Lüfte gehoben. Sie schauten ihre Paradies, was nicht eng begrenzt, sondern die Erde war, auch von Höhen. Sie wanderten über weite Wasserflächen, sahen die Sonne im Meereshorizont untergehen, streiften durch Urwälder. Es kam ihnen aber nie in den Sinn, irgendein Lebewesen in leichtsinniger Weise zu quälen oder gar zu töten.
 50  Nein, jedes Lebewesen war ihnen heilig. Sie heilten zerbrochene Glieder und Krankheiten mit Leichtigkeit und schmerzlos. Wind, Sonne, Regen, Stille, Tag und Nacht nahmen sie voll in sich auf und verehrten Gott mit all seinen Schöpfungen. -- 
 51  Als aber der "Böse" gleich einer schleichenden Schlange an Eva herantrat und sprach: "Übertretet Gottes Gebot, dann werdet ihr sein sie Gott!", widerstanden sie der Versuchung nicht. Sie wurden zu erdenschweren Menschen. 
 52  Aber manche Ansätze von Gott blieben in ihrem Blut. Darunter die schöpferische Kraft. Auch die Menschen brachten es fertig, paradiesische Klänge erstehen zu lassen. Auch sie heilen Kranke, brachten es sogar vermittels technischer Hilfsmittel dazu, zu fliegen und was mag die Zukunft noch bringen? Aber das Eigenartige bei den Menschen ist doch, dass ihnen in letzter Stunde das "Vaterunser", gesprochen von liebendem Mund, das liebste und höchste Geschenk ist. 
Fr. Käthe Stanchewski,. 
 53  Die Lübecker Ausstellung "Neues Schaffen"
 54      Die Lübecker Ausstellung "Neues Schaffen" öffnete uns den Blick in eine überraschende, eine beglückende Welt: sie bot uns zum Teil prächtige Prober handwerklichen Könnens und kunstgewerblichen Fleisses, die, von den grossen Städten und der breiten Masse unbeachtet, überall im Lande, in den Städtchen, Dörfern und noch in den kleinsten Nestern am Werke sind, aus schlichtem Material und mit einfachsten Mitteln praktische und schöne Dinge für den Gebrauch und den Schmuck der Wohnung zu fertigen. 
 55         Auch wer da meinte, sich gut auszukennen im Holsteiner Land, ahnte nicht, wenn er auf krausen und holprigen Strassen etwa durch Münsterdorf rollte, dass in alten und neuen Werkstätten des Dorfes Flüchtlinge dabei sind, Lampengestelle aus Holz und Eisen zu bauen. 
 56  Und wer auc schauderhaftem Pflaster durch Hennstedt fuhr, dass dort Tannenbaumschmuck hergestellt wird? Gewiss, hier und da kannte man eine Werkstatt dieser Art -- aber dass ihrer mehr als 300 in der Nordmark arbeiten, bedeutet auch für den halbwegs Eingeweihten eine Überraschung. 
 57        "Mit nix sünd se anfungen" -- die meisten! Flüchtlinge oder entlassene Soldaten zumeist, vielfach sogar berufsfremd, die, an bäuerliche Werkkusnt ihrer Heimat anknüpfend, mit zunächst recht ungeschickten Händen darangingen, sich selbst notwendiges Gerät, Schuhwerk und Kleidung herzustellen. Aber auch die anderen, "die vom Fach", standen zunächst ohne Werkstatt und ohne Material da; denn nur wenige hatten das Glück, in eine alte Tradition einspringen zu können.
 58  Aber sie schafften es, und wenn man sie jetzt besucht, so merkt man: Es ist eine Welt von glücklichen Menschen. Sie haben dadurch, dass sie sich beschäftigen und schaffen und vielfach die Flüchtlinge eines ganzen Dorfes in ihre Arbeit einspannen, die Krise überwunden -- Heimatlosigkeit und Flüchtlingselend wiegen nur noch halb so schwer, weil sie ihr Schicksal gemeistert haben ... 
 59       Ein paar Beispiele: 
         Eine Königsbergerin. Der Mann Dr., jur., Direktor bei der Ostpreussischen Heimstätte. Auf der Flucht kamen sie nach Hemmingstedt. In der Wohnbaracke war es kalt; ein paar Strohsandalen, aus Ostpreussen mitgebracht, waren rasch zerfleddert Mit ungelenken Händen ging sie daran, aus geflochtenen Strohstreifen ein paar neue Schuhe zu nähen. Das Machwerk sah noch ein wenig unbeholfen aus -- aber es wärmte. Ein zweites Paar gelang schon besser. Und heute ... heute arbeiten bald zwei Dutzend Flüchtlinge mit unserer beherzten Königsbergerin zusammen. 
 60  Sie basteln wundervolle Strohsandalen mit Keilsohlen, sie flechten Matten und Teppische, Taschen und Körbe aus Stroh. Die Kinderkrankheiten sind überwunden; sie kennen schon hundert kleine Tricks, um die Arbeit zu erleichtern und die Produkte haltbarer zu machen. Weitere, grössere Pläne sind im Werden. 
 61       Ein ganz anderes Bild: zufälligerweise auch ein Dr. jur., aber vom Fach. Sass auf dem ostpreussischen Got Kapkeim, hatte den grössten Flachsanbau der ganzen Provinz und verarbeitete die Fasern in eigener Handweberei und auf mehr als 50 mechanischen Webstühlen. 
 62  Kam der Krieg: Soldat, Panzerjäger, Verwundung, Lazarett Hagenow, englische Gefangenschaft, als Landarbeiter schon im August 45 entlassen. Suchte Verbindung zum Flachsanbau, bestellte, ohne Geld und Raum zu haben, 15 Webstühle. Lauenburgs Bürgermeister, der den ostpreussischen Betrieb kannte, bietet wohlgesonnen ein Gebäude auf dem Gelände der Zündholzfabrik an. 
 63  Inzwischen findet sich ein Teil des Stammpersonals aus Kapkeim ein. Sie waren mit der Frau zusammen (die jetzt in Basbeck einen Tochterbetrieb aufmachte!) gen Westen getreckt. Heute verarbeitet man Flachs, aus Bielefeld zugewiesen, zu Bett- und Tischwäsche und Leinenstoffen aller Art, arbeitet in Lohnweberei wollene Kleider-, Kostüm- und Mantelstoffe, Bezugs- und Dekorationsgewebe. 
 64  Heimarbeiterinnen liefern Hohlsaum und Stickereiarbeit. Das Stammpersonal unterrichtet neue Kräfte in der alten Kapkeimer Tradition. Man legte einen Pflanzengarten an, um selbst Farben zum Färben der Wolle zu kochen. Das ganze ist ein beachtenswerter Keim neuer Textilindustrie, die wir so bitter notwendig haben. 
W. K. 
 65        Der normale Luftverkehr über Zentraleuropa ist wieder eingeführt worden. Das Fliegen über Rumänien, Jugoslawien und Ungarn, das von den betr. Militärbehörden vorboten war, ist wieder aufgehoben worden. 
 66  Am See ...
         Zwei Seen gehören zu Oksbøl. Während der Südsee flach zwischen Wiesen gebettet liegt, ist der Nordsee von Kiefernbäumen und Gestrüpp umgeben. Schilf wächst an seinen Rändern und breitet sich immer mehr aus. Nur an einer Stelle ist das Ufer mit weissem Sand bedeckt. Tagsüber spielen die Kinder, doch abens ist es leer. 
 67  Aber ihr lautes Rufen und Schreien vor den Baracken, vermischt mit Klängen von Mund- und Handharmonikas, schallen herüber und erwecken den Eindruck eines ganz in der Nähe liegenden, nur von den Bäumen verdeckten Rummelplatzes. Vereinzelte Spaziergänger wandern am See entland und bleiben stehen, um den Blick über die glatte Fläche schweifen zu lassen. 
 68  Es ist fast windstill. Die Sonne ist verschwunden, nur ein schmaler, roter Streifen zeigt an, wo sie untergegangen ist. Zwischen dunklen Wolken sieht ein noch heller Himmel mit farbloser Sichel des zunehmenden Mondes hervor. Ohne Strömung liegt der See. Die Bäume am jenseitigen Ufer spiegeln sich im ihm. 
 69        Verschlafen piept im Gebüsch ein Vögelchen. Eine Stätte zum Träumen. 
         Neben einem Kiefernstrauch sitzen zwei alte Menschen. Weiss leuchtet das Haar der Frau unter dem dunklen Kopftuch hervor. Die blossen Füsse stecken in grossen, schweren Holzpantoffeln. Gefaltet liegen die Hände im Schoss. Der Mann neben ihr hat den Kopf auf die Fäuste gestützt. Rührend und einsam sitzen sie das. Was sinnen sie? Denken sie an die Heimat, an ihren Hof, den sie vielleicht besassen und nun in ihren alten Tagen verlassen mussten. 
 70  Wie haben sie gearbeitet in den letzten Jahren, geschuftet von früh bis spät, als der Sohn an der Front war, und die Bürde des Hofes allein auf ihren alten Schultern ruhte. Sie haben es gern getan, wenn es auch manchesmal zuviel für sie war und die Kräfte zu versagen drohten. 
 71  Aber es war ihr Eigen, ererbt von den Vätern, wie sie es weiter an ihre Kinder geben würden. Nun sind die Früchte ihrer Arbeit zerstört. Sie selber leben noch. Warum, wozu! Sinnend sehen sie auf den See. 
 72  Der Alter fasst die Hand der Greisin, wortlos. Sie verstehen sich auch so. Ein langes Leben liegt hinter ihnen, in denen sie Freude und Leid gemeinsam trugen. Sie sind so ineinander verwachsen und miteinander verbunden, dass sie sich auch ohne Worte verstehen. Einer weiss um die Gedanken des anderen. Und noch sind sie ja zusammen, zwei treue Lebensgefährten. 
 73        In einer Mulde, die den Blick auf den See frei lässt, sitzt ein junges Paar, Kinder fast. Sie machen nicht den Eindruck als ob sie sich irgendwelchen Zärtlichkeiten hingeben. Leise sprechen sie miteinander. Reden sie von der Zukunft? In ihnen ist noch alles so unklar, so verworren. Sie versuchen, sich ein klares Bild zu schaffen und ihren Gedanken Ausdruck zu geben. Einer hilft dem anderen. Wird es ihnen gelingen? 
 74        Eine junge Frau, den Kinderwagen von sich herschiebend, geht vorüber. Sie zeigt dem Kinde das Wasser und freut sich an seinen erstaunten Augen. Sie sieht die klare Fläche des Sees, in dem sich der Himmel spiegelt, sieht den malerischen Hintergrund der dunklen Bäume, aus dem rote Dächer hervorragen. In Gedanken zeigt sie ihm alles und wünscht, schon mit ihm darüber sprechen zu können. Sie lebt ganz in der Gegenwart und auch vor der Zukunft ist ihr nicht bange. 
 75  Wenn ihr auch der grausige Krieg den Mann genommen hat, ihrer beider Kind ist ihr geblieben! Dafür wird sie nun leben und nur das tun, was ihm am nützlichsten und dienlichsten ist. Sie wird sich nicht verschliessen, sondern alles in sich aufnehmen, um es ihm später geben zu können. Das Kind soll seine Mutter nicht nur lieben, sondern auch von ihr lernen, und sie achten und ehren können. 
 76         Es fängt an zu dunkeln. Das laute Geschrei der Kinder ist verstummt. Auch die Spaziergänger gehen den Baracken zu. Alles geht schlafen. Still und verlassen liegt der See. 
Fr. Ingeborg Wulff, Oksbøl. 
 77  Die neude deutsche Flagge
 78        Die deutschen Schiffe, die unter alliierter Kontrolle fahren, haben eine Kennflagge erhalten, das Signal C des internationalen Sognalbuchs, fünf Streifen blau-weiss-rot-weiss-blan, "Neue Zeit", das Blatt der CDU in Berlin, schreibt: "Kühl, nüchtern und ohne Sentimentalität wurde der Buchstabe C des Signalbuchs als unser Kennzeichen festgesetzt. Das ist alles.
 79  Das Jahr 1946 gibt den Deutschen das Signal C. Aber das ist doch immerhin ein Zeichen, das über den Stadtwappen steht. Es ist ein Symbol für unsere Aufgabe: neue Wege zu gehen und das C-Zeichen mit einem friedlichen Inhalt zu erfüllen, unser Inneres zu prüfen und die Meinung des Lebens zu finden und dann zu hoffen, dass diese Flagge das erste Zeichen nationaler Einheit sein wird". 
Anmerkungen Noter
n21  Dette er gætværk, se 46-43#64!
n35:  Es gab eine Briefzensur. Wenn diese Zensur auch für die Briefe an die Deutsche Nachrichten galt, wusste der Lagerleitung wohl immer, welche Klagen vorgeführt wurde. (Siehe Sachregister, Zensur)  n35: Der fandtes en brevcensur. Hvis denne censur også omfattede breve til Deutsche Nachrichten, vidste lejrledelsen nok altid, hvilke klager der blev fremført. (Se Havrehed, side 294)